The Saem Cleansing Sponge

:
80 .
0836117
The Saem
, , , , , ,
, , ,
C

, , , .

.

, .
...
: